ផលិតផលបឺត£ ១០-២៥

របស់របរចំនួន ១២៥ ដូចជាឧបករណ៍វ៉េបម៉ូឌែលអេឡិចត្រូនិចអេឡិចត្រូនិចដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងនីកែលនិងគ្រឿងបន្លាស់ថ្លៃ ៗ ដែលតែងតែបែកឬប្រេះនៅពេលដែលមិនអំណោយផលបំផុត។ យើងផ្តល់ជូនការដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃបន្ទាប់ប្រសិនបើអ្នកបញ្ជាទិញនៅម៉ោង ២ រសៀលសម្រាប់ផ្នែកភាគច្រើននៃកោះអង់គ្លេស

ផលិតផលបឺត£ ១០-២៥