រកមើលអ្វីដែលត្រលប់មកវិញ - បំពង់ជក់ប្រេងកែវកញ្ចក់ជាមួយនឹងការសម្រាក

បន្ទាប់ពីការរង់ចាំអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយបំពង់ស្រូបផ្សែងសំណព្វចិត្តរបស់អតិថិជនជាមួយនឹងអ្វីដែលនៅសល់បានត្រឡប់មកវិញសូមចាប់វាយ៉ាងលឿនព្រោះយើងមិនដឹងថាត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីទទួលបានលេខបន្ទាប់។ នៅពេលដែលពួកគេបាត់ពួកគេបានបាត់។

ចែករំលែកប្រកាសនេះ ...

ការប្រកាសមុន ប្រកាសក្រោយ

យោបល់

ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ